BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

z 08 czerwca 2017 roku, nr GN-I.683.1.2017 o powołaniu biegłego

P o s t a n o w i e n i e

 

            Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 

p o s t a n a w i a m

 

1. Powołać biegłego w osobie Krzysztofa Zielińskiego – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 2786) do sporządzenia:

a) 8 operatów szacunkowychokreślających wartość rynkową nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Grzymały Szczepankowskie, jednostce ewidencyjnej Łomża, nabytych z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 1/2017 z dnia 06 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie
i rozbudowie drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki:

Nieruchomość 1:

nr 74/3 o pow. 0,0236 ha,

Nieruchomość 2:

nr 74/5 o pow. 0,0083 ha,

Nieruchomość 3:

nr 75/13 o pow. 0,0243 ha,

Nieruchomość 4:

nr 75/15 o pow. 0,0073 ha,   

 Nieruchomość 5:

nr 75/17 o pow. 0,0106 ha,

Nieruchomość 6:

nr 28/16 o pow. 0,0280 ha,

Nieruchomość 7:

nr 28/14 o pow. 0,0278 ha,

Nieruchomość 8:

nr 22/17 o pow. 0,0043 ha,

nr 22/19 o pow. 0,0068 ha, w celu ustalenia odszkodowania,

 

b) 2 operatów szacunkowych określających wartość rynkowąnieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Krzewo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, nabytych z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo – Nowe Krzewo, gm. Piątnica, oznaczonych jako działki: nr 105/4 o pow. 0,0200 ha oraz nr 58/12 o pow. 0,0047 ha, w celu ustalenia odszkodowania.

 

2. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 04 lipca 2017 roku.

 

P o u c z e n i e

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 13:19
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 13:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2017 08:56
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 472 razy