BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

z 08 czerwca 2017 roku, nr GN-I.683.2.2017 o powołaniu biegłego

P o s t a n o w i e n i e

 

            Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 p o s t a n a w i a m

 1. Powołać biegłego w osobie Mirosława Anaszko – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 1995) do sporządzenia 21 operatów szacunkowychokreślających wartość rynkową nieruchomości nabytych z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, położonych w obrębie ewidencyjnym Zawady, jednostce ewidencyjnej Łomża:

Nieruchomość 1:

nr 9/7 o pow. 0,0061 ha,

Nieruchomość 2:

nr 40/2 o pow. 0,0100 ha,

Nieruchomość 3:

nr 9/5 o pow. 0,0080 ha,

Nieruchomość 4:

nr 37/3 o pow. 0,0074 ha,

Nieruchomość 5:

nr 36/1 o pow. 0,0087 ha,

Nieruchomość 6:

nr 35/1 o pow. 0,0032 ha,

Nieruchomość 7:

nr 34/1 o pow. 0,0008 ha,

nr 34/2 o pow. 0,0004 ha,

Nieruchomość 8:

nr 33/3 o pow. 0,0068 ha,

Nieruchomość 9:

nr 32/6 o pow. 0,0117 ha,

Nieruchomość 10:

nr 32/8 o pow. 0,0031 ha,

Nieruchomość 11:

nr 30/1 o pow. 0,0076 ha,

nr 31/3 o pow. 0,0020 ha,

Nieruchomość 12:

nr 167/1 o pow. 0,0071 ha,

nr 167/2 o pow. 0,0129 ha,

 Nieruchomość 13:

nr 168/1 o pow. 0,0057 ha,

Nieruchomość 14:

nr 161/6 o pow. 0,0036 ha,

Nieruchomość 15:

nr 162/3 o pow. 0,0069 ha,

Nieruchomość 16:

nr 163/7 o pow. 0,0079 ha,

Nieruchomość 17:

nr 164/5 o pow. 0,0032 ha,

Nieruchomość 18:

nr 165/1 o pow. 0,0044 ha

oraz w obrębie ewidencyjnych Łomża 4, jednostka ewidencyjna m. Łomża:

Nieruchomość 19:

nr 40634/1 o pow. 0,0072 ha,

Nieruchomość 20:

nr 40636/1 o pow. 0,0182 ha,

Nieruchomość 21:

nr 40640/1 o pow. 0,0097 ha, w celu ustalenia odszkodowania.

 

2. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 04 lipca 2017 roku.

 

P o u c z e n i e

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 13:24
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 13:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2017 08:56
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 759 razy