BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych tj. mieszanki kruszywa, pospółki i piasku z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych tj. mieszanki kruszywa, pospółki i piasku z podziałem na poszczególne części zamówienia”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 13.06.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych tj. mieszanki kruszywa, pospółki i piasku z podziałem na poszczególne części zamówienia”

  1. Najkorzystniejsza oferta

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana:

 

 Dla części I, oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 72.000,00 zł brutto.

termin dostawy – 1 dzień

 

Dla części II, oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 14.628,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Uzasadnienie:

 

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

Część I

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

72.000,00

60

1 dzień

40

100

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”
Al. Legionów 152

18-400 Łomża

85.608,00

50,46

1 dzień

40

90,46

3

GRAVEL Sp z .o.o.
Gałkówka 12

18-413 Miastkowo

78.228,00

55,22

1 dzień

40

95,22

4

P.H.U. „MARGO”

Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

88.560,00

48,78

1 dzień

40

88,78

5

BIK – PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

75.276,00

57,39

1 dzień

40

97,39

Część II

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

 

14.628,00

 

60

1 dzień

40

100

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”
Al. Legionów 152

18-400 Łomża

27.675,00

31,71

1 dzień

40

71,71

3

GRAVEL Sp z .o.o.
Gałkówka 12

18-413 Miastkowo

23.739,00

36,97

1 dzień

40

76,97

4

P.H.U. „MARGO”

Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

30.381,00

28,89

1 dzień

40

68,89

5

BIK – PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

26.691,00

32,88

1 dzień

40

72,88

 

Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 13:32
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 13:34
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:11
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 806 razy
Ilość edycji: 1