BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. "Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r."

ZAMAWIAJĄCY Powiat Łomżyński Numer NIP 718-19-68-222 Adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiających opisanych w Rozdziale I SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Data powstania: piątek, 23 cze 2017 09:39
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2017 09:54
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 3550 razy