BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM z 01 SIERPNIA 2017 ROKU

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Starosta Łomżyński

 

zawiadamia o

 

zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej:

  1. na terenie obrębu ewidencyjnego Nowogród, jednostce ewidencyjnej Nowogród - miasto, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 351,
  2. na terenie obrębu ewidencyjnego Nowogród, jednostce ewidencyjnej Nowogród -miasto, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 555,
  3. na terenie obrębu ewidencyjnego Miastkowo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 42 i 66,
  4. na terenie obrębu ewidencyjnego Zaruzie, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 426,

poprzez udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrołęka - Nowogród.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 2 sie 2017 14:12
Data opublikowania: środa, 2 sie 2017 14:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 paź 2017 08:00
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 494 razy