BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

nr GN-I.6821.21.2017 z 10 sierpnia 2017 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 10 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.21.2017 ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 432 o pow. 0,89 ha, nr 438 o pow. 0,90 ha i nr 443 o pow. 0,46 ha, w związku z udzieleniem Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego z dnia 04 marca 2016 roku, nr GN-I.6821.22.2015.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego
za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

wz. STAROSTY

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: piątek, 11 sie 2017 12:09
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2017 12:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2017 12:10
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 451 razy