BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

 Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 21.08.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”. 

  1. Najkorzystniejsza oferta

Jako najkorzystniejsza została wybrana:

 Dla części I, oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 152.323,20 zł

 

Dla części II, oferta nr 3,  złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 78.283,35 zł

Uzasadnienie:

 

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

 W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

Część I

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku
Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

152.323,20 zł

60

1 dzień

40

100

Część II

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego

Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

80.165,25 zł

58,59

1 dzień

40

98,59

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

 

78.283,35 zł

60

1 dzień

40

100

 

Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2017 13:41
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2017 13:47
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:17
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 654 razy
Ilość edycji: 1