BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Starosty Łomżyńskiego z 21 sierpnia 2017 roku o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1496) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o

 

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie ewidencyjnym Stare Kupiski, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755 B - ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, klasa drogi D; oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

- nr 27/3 o pow. 0,0133 ha, stanowiąca poprzednio własność Haliny i Marka małż. Kasiak (nie żyją);

- nr 27/5 o pow. 0,0195 ha, stanowiąca poprzednio własność Haliny Kasiak (nie żyje).

 

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”.

 

 

WICESTAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: środa, 23 sie 2017 15:20
Data opublikowania: środa, 23 sie 2017 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 paź 2017 08:56
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 470 razy