BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

z 31 sierpnia 2017 roku, nr GN-I.683.2.21.2017 w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) zawiadamiam, że została wydana decyzja nr GN-I.683.2.21.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Łomża 4, jednostce ewidencyjnej Łomża - miasto, powiecie m. Łomża, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 152 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża na odcinku: Trasa 1: ul. Polna km rob. 0+000 – 0+106,03; Trasa 2: ul. Krótka i ul. Polna km rob. 0+000 – 0+191,34; Trasa 3: ul. Polna km rob 0+000 – 0+098,35; oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40640/1 o pow. 0,0097 ha.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 1 wrz 2017 13:43
Data opublikowania: piątek, 1 wrz 2017 13:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 wrz 2017 15:09
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 471 razy