BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
  1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, położoną w obrębie Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, która jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Łomży, zabudowaną budynkiem byłego ośrodka zdrowia, w którym możliwe są do wyodrębnienia lokale mieszkalne lub niemieszkalne.
  2.   Cena nieruchomości wynosi: 156 514,00 zł.
  3.  Przeznaczenie w planie: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.
  4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 04 stycznia 2018 roku.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

  Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 15 lis 2017 08:13
Data opublikowania: środa, 15 lis 2017 08:17
Data edycji: środa, 15 lis 2017 12:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 gru 2017 12:14
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 438 razy
Ilość edycji: 3