BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

nr GN-I.6821.140.2017 z 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 28 grudnia 2017 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.140.2017 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 471 o pow.  0,6800 ha, nr 474 o pow. 0,03 ha, nr 475 o pow. 0,10 ha, nr 478 o pow. 0,28 ha i nr 479 o pow. 0,16 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w tym:

  • na zdemontowanie dotychczasowych przewodów i ich usunięcie;
  • na podwieszenie nowych przewodów linii elektroenergetycznej o długości:

- 22 m w pasie technologicznym o szerokości 16 m (po 8 m z każdej strony od osi linii), o powierzchni 451 m2 na terenie działki nr 471,

- 4 m w pasie technologicznym o szerokości 16 m (po 8 m z każdej strony od osi linii), o powierzchni 61 m2 na terenie działki nr 474,

- 9 m w pasie technologicznym o szerokości 16 m (po 8 m z każdej strony od osi linii), o powierzchni 152 m2 na terenie działki nr 478,

- 18 m w pasie technologicznym o szerokości 16 m (po 8 m z każdej strony od osi linii), o powierzchni 285 m2 na terenie działki nr 479,

  • na wejście na teren działki nr 475 w celu wykonania w obszarze pasa technologicznego o szerokości 16 m (po 8 m z każdej strony od osi linii), o powierzchni 7,5 m2, zdemontowania dotychczasowych przewodów i podwieszeniu nowych przewodów linii elektroenergetycznej na nieruchomości sąsiedniej,
    • do korzystania z linii elektroenergetycznej po jej przebudowie w obszarze pasa technologicznego,
    • na wejście na nieruchomość w celu wykonania w obszarze pasa technologicznego prac budowlano – montażowych oraz w celu wykonania czynności związanych z konserwacją i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej po jej przebudowie.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

Data powstania: piątek, 29 gru 2017 14:51
Data opublikowania: piątek, 29 gru 2017 14:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 sty 2018 13:48
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 391 razy