BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: "Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części"

Pliki do pobrania: