BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie : „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 26.01.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

 

  1. Najkorzystniejsza oferta:

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana:

 

 Dla części I, oferta nr 4,  złożona przez Wykonawcę:

 

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 350.700,00 zł

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      

                                                                                  etylina Pb 95             -  0,25 zł,

                                                                                             

                                                                                  olej napędowy ON    - 0,25 zł.

 

Dla części II, oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę:

 

Leszek Orłowski

„LAZO” Dystrybucja gazu płynnego

Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 112.000,00 zł

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      

                                                                                             

                                                                                  olej napędowy ON    - 0,02 zł.                                                                            

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 70 %

Wysokość upustu: – 30%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 70 pkt.

 

Wysokość upustu - max. 30 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „wysokość upustu”

 

Łączna liczba punktów

Część I

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski

ul.. Strusia 9

18-400 Łomża

350.150,00

69,91

Pb 95 – 0,20 zł

ON - 0,20 zł

24,00

93,91

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI” Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

349.700,00

70,00

Pb 95 – 0,23 zł

ON - 0,23 zł

27,60

97,60

4

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

350.700,00

69,80

Pb 95 – 0,25 zł

ON - 0,25 zł

30

99,80

Część II

1

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

112.000,00

70

ON - 0,02 zł

30

100

Data powstania: piątek, 26 sty 2018 12:07
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2018 12:09
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 810 razy