BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z 04 kwietnia 2018 roku, nr GN-I.6821.21.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 29 marca 2018 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.21.2016 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Witynie, jednostce ewidencyjnej Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 47/4, poprzez udzielenie PGE Dystrybucji S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na budowę linii kablowej SN-15 kV

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 4 kwi 2018 13:25
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2018 13:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2018 11:01
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 441 razy