BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Starosty Łomżyńskiego z 20 kwietnia 2018 roku o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o

 

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym:

1. położoną w obrębie ewidencyjnym Miastkowo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 6/2017 z 06 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105888B w Miastkowie – ul. Wąskiej i ul. Spokojnej na odcinkach: ul. Spokojna – od skrzyżowania z ul. Świerkową km 0+000 (początek robót km 0+008) – droga powiatowa Nr 1957B do skrzyżowania z ul. Kurpiowską km 0+561,78 – droga gminna Nr 105887B; ul. Wąska – od skrzyżowania z ul. Spokojną km 0+002,75 do skrzyżowania z ul. Warszawską km 0+285,52 – droga powiatowa Nr 1957B, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako:

  • działka nr 1090/1 o pow. 0,0013 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: współwłaściciele Ireneusz Samsel (udział ½) oraz Ireneusz i Danuta małż. Samsel (udział ½) – Ireneusz Samsel (s. Józefa i Józefy) nie żyje,
  • udział ½ w działce nr 1091/1 o pow. 0,0041 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Stanisław i Jadwiga (c. Stanisława i Wiktorii) małż. Filochowscy – Stanisław Filochowski (s. Władysława i Marianny) nie żyje,
  • udział 3/32 w działce nr 1097/1 o pow. 0,0145 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: współwłaściciel (udział 3/32) Zdzisław Mieczysław Pawelczyk (s. Stanisława i Feliksy) - nie żyje,
  • działka nr 1107/5 o pow. 0,0005 ha - uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Piotr Kazimierz i Anna małż. Pietrzak – Piotr Pietrzak (s. Bolesława i Stanisławy) nie żyje;

2. położoną w obrębie ewidencyjnym Bacze Suche, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 5/2017 z 05 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda w km 0+002,75 do 0+811,41, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako:

  • udział ½ w działce nr 550/1 o pow. 0,0028 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: współwłaściciel (udział ½) Feliksa Ogonowska (c. Feliksa i Rozalii) - nie żyje.

3. położoną w obrębie ewidencyjnym Grzymały Szczepankowskie, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 1/2017 z 06 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki w km 0+000,00 do 0+950,00 oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako:

  • działka nr 74/5 o pow. 0,0083 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Wiesława Marianna Rogowska (c. Kazimierza i Anieli) – nie żyje.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do 25 czerwca 2018 roku.

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2018 14:31
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2018 14:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 cze 2018 14:04
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 385 razy