BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie aktualizacji danych w operacie ewidencji gruntów i budynków, dotyczących wspólnoty gruntowej położonej na terenie wsi Rydzewo gm. Miastkowo - dz. 478

zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), § 45 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) w związku z art. 27, 28, 29 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerwca 1963 r. (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

Z A W I A D O M I E N I E

           

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Rydzewo gm. Miastkowo, we wspólnocie gruntowej – działka 478.

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), § 45 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) w związku z art. 27, 28, 29 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerwca 1963 r. (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie aktualizacji osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w ograniczeniu wsi Rydzewo (uroczysko Orle i Młynio) – działka o numerze ewidencyjnym 478.

W związku z tym na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 1257) informuję o możliwości zapoznania się w terminie do 20 lipca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 Wydział Geodezji – ewidencja gruntów (tel. 86 2156932) pokój 111 w godz. 8°°÷15°° ze zgromadzoną dokumentacją.

Po upływie tego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 

       Wicestarosta

 

Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 cze 2018 12:35
Data opublikowania: środa, 13 cze 2018 13:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 lip 2018 07:44
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 592 razy