BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

nr GN-I.6821.3.2018 z 09 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 08 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.3.2018 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie Wypychy, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57 o pow. 0,46 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości kablowej linii energetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, w tym:

  • na zdemontowanie istniejącej napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia;
  • na posadowienie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym,
  • do korzystania z linii elektroenergetycznej po jej wybudowaniu w obszarze części działki nr 57 o powierzchni 0,3 m2 – stanowiącym teren niezbędny do prawidłowego funkcjonowania projektowanych urządzeń elektroenergetycznych,
  • na wejście na część działki nr 57 o pow. 3,95 m2 w celu wykonania prac budowlano – montażowych.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 9 sie 2018 14:21
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2018 14:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sie 2018 08:35
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 430 razy