BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.683.4.2018 o powołaniu biegłego
P o s t a n o w i e n i e
 
            Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
  1.  Powołać biegłego w osobie Mirosława Anaszko – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 1995) do sporządzenia: 
    a) 8 operatów szacunkowych (w 2 egzemplarzach), określających wartość rynkową nieruchomości nabytych z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 2/2018 z 07 czerwca 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 828 B ulica Piękna we wsi Podgórze od km 0+000,00 do km 0+477,94 wraz z budową kanalizacji deszczowej i jezdni w drodze gminnej nr 152 088 B ulica Słoneczna we wsi Podgórze od km 0+000,00 do km 0+145,46 oraz budową kanalizacji deszczowej i odbudową jezdni w drodze gminnej nr 105 794 B ulica Kościelna we wsi Podgórze, gmina Łomża, droga gminna, klasa drogi D, położonych w obrębie ewidencyjnym Podgórze, jednostce ewidencyjnej Łomża:

Nieruchomość 1:
nr 204/1 o pow. 0,0192 ha,
Nieruchomość 2:
nr 203/1 o pow. 0,0217 ha,
Nieruchomość 3:
nr 202/1 o pow. 0,0272 ha,
Nieruchomość 4:
nr 201/3 o pow. 0,0345 ha,   
Nieruchomość 5:
nr 200/3 o pow. 0,0206 ha,
Nieruchomość 6:
nr 231/1 o pow. 0,0012 ha,
Nieruchomość 7:
nr 232/1 o pow. 0,0009 ha,
Nieruchomość 8:
nr 355/1 o pow. 0,0034 ha, w celu ustalenia odszkodowania, 
b) 7 operatów szacunkowych (w 2 egzemplarzach) określających wartość rynkową nieruchomości nabytych z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2018 z 11 czerwca 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej nr 105 749 B ulica Parkowa we wsi Stara Łomża Przy Szosie w km 0+000,00 do 0+950,00 wraz z podłączeniem jezdni do drogi krajowej nr 63, gmina Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Łomża Przy Szosie, jednostce ewidencyjnej Łomża:
Nieruchomość 1:
nr 50/1 o pow. 0,0012 ha,
Nieruchomość 2:
nr 8/24 o pow. 0,0012 ha,
Nieruchomość 3:
nr 8/26 o pow. 0,0046 ha,
oraz w obrębie ewidencyjnych Stara Łomża Nad Rzeką, jednostka ewidencyjna Łomża:
Nieruchomość 4:
nr 215/7 o pow. 0,0204 ha,
Nieruchomość 5:
nr 185/1 o pow. 0,1215 ha.
Nieruchomość 6:
nr 130/1 o pow. 0,0010 ha,
nr 130/2 o pow. 0,0022 ha,
 Nieruchomość 7:
nr 126 o pow. 0,2014 ha.
w celu ustalenia odszkodowania.
 
  1. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 21 września 2018 roku.
 
P o u c z e n i e
 Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
 
Z up. STAROSTY
 
mgr inż. Maciej Karwowski
Z-ca Naczelnika Wydziału
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
 
Data powstania: piątek, 24 sie 2018 08:03
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2018 08:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2018 10:29
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 369 razy