BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.6825.1.2018 o powołaniu biegłego

 

 

            Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

p o s t a n a w i a m

 

  1. Powołać biegłego w osobie Grzegorza Kubackiego – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 4420) do sporządzenia:
  1.  10 operatów szacunkowych (w 2 egzemplarzach) określających wartość rynkową nieruchomości, nabytych z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 4/2018 z 20 czerwca 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej nr 105 682 B Nowe Kupiski – Bożenica – Stare Sierzputy i nr 105 685 B droga krajowa 63 – Stare Sierzputy od km 1+492,00 do km 2+552,00, droga gminna, klasa drogi D, gm. Łomża, położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Sierzputy, jednostce ewidencyjnej Łomża:


Nieruchomość 1:

nr 31/4 o pow. 0,0003 ha,

nr 31/5 o pow. 0,0002 ha,

Nieruchomość 2:

nr 38/3 o pow. 0,0007 ha,

Nieruchomość 3:

nr 39/17 o pow. 0,0007 ha,

Nieruchomość 4:

nr 41/3 o pow. 0,0266 ha,

nr 41/5 o pow. 0,0038 ha,

Nieruchomość 5:

nr 43/3 o pow. 0,0016 ha,

Nieruchomość 6:

nr 43/5 o pow. 0,0023 ha,

Nieruchomość 7:

nr 44/5 o pow. 0,0002 ha,

Nieruchomość 8:

nr 49/9 o pow. 0,0031 ha,

oraz w obrębie ewidencyjnym Sierzputy Młode, jednostce ewidencyjnej Łomża:

Nieruchomość 9:

nr 74/9 o pow. 0,0198 ha,

nr 74/11 o pow. 0,0165 ha,

Nieruchomość 10:

nr 74/13 o pow. 0,0324 ha,

b. w celu ustalenia odszkodowania,operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szczepankowo, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej jako działka nr 897/1 o pow. 0,3982 ha, w celu określenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

  1. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 21 września 2018 roku.

 

P o u c z e n i e

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

Z up. STAROSTY

 

mgr inż. Maciej Karwowski

Z-ca Naczelnika Wydziału

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: piątek, 24 sie 2018 08:18
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2018 08:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2018 10:29
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 377 razy