BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

Na podstawie art. 32 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dnia 13 październik 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2101), w związku z § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zmianami)

Na podstawie art. 32 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dnia 13 październik 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2101), w związku z § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 542  z późn. zmianami)  zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych  działek ewidencyjnych stanowiący pas drogowy drogi DK64 , DK61. W załączeniu zawiadomienie z wykazem działek, których powższe czynności dotyczą. Miejsce rozpoczęcia czynności stanowi przedmiotowa działka.

 

Data powstania: piątek, 24 sie 2018 13:33
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2018 14:18
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 2407 razy