BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na

w/w stanowisko została wybrana: Pani  Anna Jesionkowska

                                                                 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Pani Anna Jesionkowska spełniła wszystkie wymagania określone  w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studnia magisterskie na kierunku Administracja na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą  znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań na   w/w stanowisku. Wykształcenie oraz posiadana wiedza w pełni kwalifikuje Panią Annę Jesionkowską na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie    i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

                  Starosta

           Elżbieta Parzych

     (data, podpis osoby upoważnionej)

 

Łomża,29 sierpnia 2018 r.                                                                

Data powstania: środa, 29 sie 2018 14:01
Data opublikowania: środa, 29 sie 2018 14:04
Data edycji: środa, 29 sie 2018 14:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2018 12:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 628 razy
Ilość edycji: 1