BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie z dnia 13 września 2018 roku, nr GN-I.683.5.8.3.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że została wydana decyzja nr GN-I.683.5.8.3.2017 z 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za udział ½ do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Bacze Suche, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 550/1 o pow. 0,0028 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Łomża, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 5/2017 z 05 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda w km 0+002,75 do 0+811,41, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

STAROSTA
Elżbieta Parzych

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2018 11:14
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2018 11:18
Data przejścia do archiwum: środa, 3 paź 2018 10:17
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 391 razy