BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Starosta Łomżyński

 

zawiadamia o

 

zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej:

  1. na terenie obrębu ewidencyjnego Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem 235, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrołęka – Nowogród,
  2. na terenie obrębu ewidencyjnego Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem 225, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrołęka – Nowogród,
  3. na terenie obrębu ewidencyjnego Stara Łomża Nad Rzeką, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem 245, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej SN-15kV.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. (86) 215 69 27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

 

 

WICESTAROSTA

Lech Marek Szabłowski

 

Data powstania: piątek, 12 paź 2018 14:44
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 14:46
Data edycji: piątek, 12 paź 2018 14:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 gru 2018 13:56
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 434 razy
Ilość edycji: 1