BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.6843.4.2018 z 20 listopada 2018 roku

Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 

p o s t a n a w i a m

  1. Powołać biegłego w osobie Mirosława Anaszko – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 1995) do sporządzenia operatów szacunkowych dla 14 nieruchomości z zasobu gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, położonych w obrębach ewidencyjnych Stare Ratowo, Szczepankowo i Śniadowo, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:


Nieruchomość 1 (obręb Szczepankowo):

nr 897/5 o pow. 0,3009 ha,

Nieruchomość 2 (obręb Stare Ratowo):

nr 157/1 o pow. 0,2576 ha,

Nieruchomość 3 (obręb Stare Ratowo):

nr 24/5 o pow. 0,0716 ha,

nr 25/11 o pow. 0,0827 ha,

Nieruchomość 4 (obręb Stare Ratowo):

nr 5/3 o pow. 0,0704 ha,

Nieruchomość 5 (obręb Stare Ratowo):

nr 6/19 o pow. 0,0731 ha,

nr 6/23 o pow. 0,0147 ha,

Nieruchomość 6 (obręb Stare Ratowo):

nr 6/21 o pow. 0,0675 ha,

nr 8/7 o pow. 0,1796 ha,

Nieruchomość 7 (obręb Stare Ratowo):

nr 6/25 o pow. 0,0546 ha,

Nieruchomość 8 (obręb Stare Ratowo):

nr 6/27 o pow. 0,0571 ha,

Nieruchomość 9 (obręb Stare Ratowo):

nr 7/1 o pow. 0,0300 ha,

Nieruchomość 10 (obręb Stare Ratowo):

nr 28/6 o pow. 0,3472 ha,

nr 28/8 o pow. 0,5785 ha,

Nieruchomość 11 (obręb Stare Ratowo):

nr 28/16 o pow. 0,0671 ha,

Nieruchomość 12:

obręb Stare Ratowo:

nr 28/10 o pow. 0,0387 ha,

nr 28/11 o pow. 0,0709 ha,

obręb Śniadowo:

nr 703/8 o pow. 0,0146 ha,

nr 703/9 o pow. 0,0424 ha,

Nieruchomość 13:

obręb Stare Ratowo:

nr 28/9  o pow. 0,0098 ha,

obręb Śniadowo:

nr 703/10 o pow. 0,0689 ha,

Nieruchomość 14:

obręb Stare Ratowo

nr 28/17 o pow. 0,0586 ha,

nr 28/18 o pow. 0,2189 ha,

nr 29/10 o pow. 1,4195 ha,

nr 29/12 o pow. 0,3356 ha,

nr 29/16 o pow. 0,9458 ha,

nr 29/17 o pow. 0,2680 ha,

nr 218/12 o pow. 2,4804 ha,

obręb Śniadowo:

nr 472/1 o pow. 0,6875 ha,

nr 476/3 o pow. 1,7215 ha,

nr 703/13 o pow. 5,5862 ha.

 

 

  1. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 03 grudnia 2018 roku.

 

P o u c z e n i e

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: piątek, 23 lis 2018 15:14
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2018 15:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 gru 2018 09:54
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 408 razy