BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.683.8.2018 z 20 listopada 2018 roku

Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 

p o s t a n a w i a m

 

  1. Powołać biegłego w osobie Grzegorza Kubackiego – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 4420) do sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości nabytych z mocy prawa na rzecz Gminy Nowogród na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 6/2018 z 11 października 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej Mątwica – Szablak nr 105831B od km 0+000,00 do km 1+840,00, droga gminna, klasa drogi D, położonych w obrębie ewidencyjnym Mątwica, jednostce ewidencyjnej Nowogród:


Nieruchomość 1:

nr 667/1 o pow. 0,0043 ha,

Nieruchomość 2:

nr 90/1 o pow. 0,0027 ha,

 

Nieruchomość 3:

nr 192/1 o pow. 0,0013 ha,

 

 

Nieruchomość 4:

Nr 170/1 o pow. 0,0002 ha,

 

 

oraz w obrębie ewidencyjnych Szablak, jednostka ewidencyjna Nowogród:


Nieruchomość 5:

nr 211/1 o pow. 0,0195 ha,

Nieruchomość 6:

nr 251/1 o pow. 0,1629 ha.

Nieruchomość 7:

nr 196/1 o pow. 0,0023 ha,


 

w celu ustalenia odszkodowania.

 

  1. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 10 grudnia 2018 roku.

 

P o u c z e n i e

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: piątek, 23 lis 2018 15:17
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2018 15:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 gru 2018 13:18
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 371 razy