BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 03.01.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

 Najkorzystniejsza oferta:

Jako najkorzystniejsza została wybrana:

 Dla części I, oferta nr 3,  złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„ZACHARZEWSKI”

Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 318.720,00 zł

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      

etylina Pb 95             -  0,26 zł,                                                                                           

olej napędowy ON    - 0,26 zł.

 

Dla części II, oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę:

Leszek Orłowski

„LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,

Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 126,880,00 zł

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      

                                                                                             

olej napędowy ON    - 0,02 zł.

                                                                               

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 70 %

Wysokość upustu: – 30%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 70 pkt.

 

Wysokość upustu - max. 30 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „wysokość upustu”

 

Łączna liczba punktów

Część I

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski”
Jan Kurpiewski

ul. Strusia 9

18-400 Łomża

322.710,00 zł

68,48

Pb 95 – 0,25 zł

ON - 0,25 zł

28,85

97,33

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI” Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

318.720,00 zł

69,33

Pb 95 – 0,26 zł

ON - 0,26 zł

30

99,33

4

OLIBENZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Poznańska 21,

18-400 Łomża

318.925,00 zł

69,29

Pb 95 – 0,20 zł

ON - 0,20 zł

23,08

92,37

5

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

315.685,00 zł

70

Pb 95 – 0,25 zł

ON - 0,25 zł

28,85

98,85

Część II

1

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

126.880,00 zł

70

ON - 0,02 zł

30

100

 

 

Data powstania: czwartek, 3 sty 2019 10:36
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2019 10:38
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 385 razy