BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul.Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 01.07.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

 

  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez WYKONAWCĘ:

CZĘŚĆ I:

VIKBUD Robert Wierzbowski

Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 393.878,39 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

CZĘŚĆ II:

VIKBUD Robert Wierzbowski

Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 447.453,48 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

CZĘŚĆ III:

VIKBUD Robert Wierzbowski

Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 382.069,05 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

CZĘŚĆ IV:

VIKBUD Robert Wierzbowski

Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 107.954,64 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

CZĘŚĆ V:

VIKBUD Robert Wierzbowski

Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 417.752,03 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

CZĘŚĆ I

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

393.878,39 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

435.988,19 zł

54,20

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

94,20

CZĘŚĆ II

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

447.453,48 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

517.257,26 zł

51,90

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

91,90

CZĘŚĆ III

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

382.069,05 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

422.522,59 zł

54,26

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

94,26

CZĘŚĆ IV

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

107.954,64 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

131.812,03 zł

49,14

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

89,14

CZĘŚĆ V

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

417.752,03 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

468.471,95 zł

53,50

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

93,50

Data powstania: poniedziałek, 1 lip 2019 14:21
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lip 2019 14:22
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 353 razy