BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 19.07.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

 1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Dla części I,

Oferta nr 1:

SPG Polska Truck Sebastian Stadnik

Mieczków 24A

55-311 Kostomłoty

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 79.783,95 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Dla części II

Oferta nr 4:

STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.

Makowa 28

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 49.200,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Dla części III

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

Kolonia 1

19-300 Ełk

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 256.455,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Dla części IV

- Postępowanie zostało unieważnione.

 

Dla części V

Oferta nr 4:

 STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.

Makowa 28

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 51.660,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

Część I

1

SPG Polska Truck Sebastian Stadnik
Mieczków 24A
55-311 Kostomłoty

79.783,95 zł

60

1 dzień

40

100

2

GRANKRUSZ Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 3
22-100 Chełm

94.076,55 zł

50,88

3 dni

20

70,88

4

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp. k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

140.220,00 zł

34,14

1 dzień

40

74,14

Część II

4

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp. k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

49.200,00 zł

60

1 dzień

40

100

Część III

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk

256.455,00 zł

60

1 dzień

40

100

Część IV – postępowanie unieważnione

Część V

4

STANPOL

Paweł Przestrzelski Sp. k.

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

51.660,00 zł

60

1 dzień

40

100

 

 

 

Data powstania: piątek, 19 lip 2019 10:21
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2019 10:24
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 275 razy