BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

z 30 lipca 2019 roku o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), Starosta Łomżyński

 

zawiadamia o

 

zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Piątnica Poduchowna, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem 143, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia SN 15kV z linią kablową światłowodową do zasilania Zakładu Produkcyjnego OSM Piątnica.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. (86) 215 69 27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

 

 

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: wtorek, 30 lip 2019 14:54
Data opublikowania: wtorek, 30 lip 2019 14:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 paź 2019 13:24
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 235 razy