BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 29.08.2019r.została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Dla części I,

Oferta nr 3:

P.H.P.U WÓDEX

Wacław Dąbrowski

Warszawska 10

18 -413 Miastkowo

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 10.676,40 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Dla części II

Oferta nr 2:

 ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYW

RUPIŃSCY Spółka Jawna

Przemysłowa 28

18 -305 Szumowo

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 132.507,90 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

Część I

1

STANPOL

Paweł Przestrzelski Sp. k.

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

12.201,60 zł

52,50

1 dzień

40

92,50

3

P.H.P.U WÓDEX

Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10

18 -413 Miastkowo

10.676,40 zł

60

1 dzień

40

100

Część II

1

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp. k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

139.482,00 zł

57,00

1 dzień

40

97,00

2

ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYW

RUPIŃSCY Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 28

18 -305 Szumowo

132.507,90zł

60

1 dzień

40

100

3

P.H.P.U. WÓDEX

Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10

18 -413 Miastkowo

144.131,40zł

55,16

1 dzień

40

95,16

 

 

 

Data powstania: czwartek, 29 sie 2019 11:14
Data opublikowania: czwartek, 29 sie 2019 11:16
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 230 razy