BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

nr GN-I.6821.11.2019 z 07 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 06 listopada 2019 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.11.2019 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica Poduchowna, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 143 o pow. 0,2420 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15kV z linią kablową światłowodową, w tym:

  • na posadowienie kablowej linii SN 15kV z linią kablową światłowodową;
  • do korzystania z kablowej linii SN 15kV z linią kablową światłowodową po jej wybudowaniu w obszarze części działki nr 143 o powierzchni 8 m2;
  • na wejście na teren części działki nr 143 o powierzchni 8 m2 w celu wykonania prac budowlano – montażowych.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: piątek, 8 lis 2019 15:07
Data opublikowania: piątek, 8 lis 2019 15:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lis 2019 10:42
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 235 razy