BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.683.6.1.2019 z 31 października 2019 roku

 

            Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

p o s t a n a w i a m

 

  1. Powołać biegłego w osobie Grzegorza Kubackiego – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 4420) do sporządzenia:

sporządzenie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową 67 działek nabytych z mocy prawa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2019 z 26 lipca 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo-Gozdy gm. Miastkowo wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B na odcinku: droga gminna nr 105876B (trasa 1) – od krawędzi istniejącej nawierzchni drogi krajowej nr 61 (km 0-000,00) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B (km 2+256,28) oraz droga powiatowa nr 1957B (trasa 2) – przebudowa skrzyżowania w km 0+000-0+079,10, położonych:

 

- w obrębie ewidencyjnym Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:

nr 212/1 o pow. 0,0224 ha,

nr 213/1 o pow. 0,0209 ha,

nr 214/1 o pow. 0,0208 ha,

nr 215/1 o pow. 0,1477 ha (przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Miastkowo),

 

- w obrębie ewidencyjnym Rydzewo-Gozdy, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:

nr 26/1 o pow. 0,0070 ha,

nr 27/5 o pow. 0,0153 ha (przeszły z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego),

 

- w obrębie ewidencyjnym Rydzewo-Gozdy, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

nr 42/1 o pow. 0,0081 ha,

nr 43/1 o pow. 0,0039 ha,

nr 44/1 o pow. 0,0050 ha,

nr 45/1 o pow. 0,0030 ha

nr 46/1 o pow. 0,0088 ha,

nr 47/1 o pow. 0,0051 ha,

nr 48/6 o pow. 0,0114 ha,

nr 48/8 o pow. 0,0105 ha,

nr 48/10 o pow. 0,0349 ha,

nr 55/1 o pow. 0,0048 ha,

nr 56/1 o pow. 0,0011 ha,

nr 57/1 o pow. 0,0253 ha,

nr 62/3 o pow. 0,0104 ha,

nr 62/5 o pow. 0,0140 ha,

nr 67/1 o pow. 0,0345 ha,

nr 68/3 o pow. 0,0127 ha,

nr 68/5 o pow. 0,0133 ha,

nr 69/1 o pow. 0,0091 ha,

nr 72/1 o pow. 0,0013 ha,

nr 73/1 o pow. 0,0386 ha,

nr 74/1 o pow. 0,0397 ha,

nr 80/1 o pow. 0,0374 ha,

nr 81/1 o pow. 0,0219 ha (przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Miastkowo),

 

 

- w obrębie ewidencyjnym Drogoszewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

nr 756/1 o pow. 0,0003 ha,

nr 777/1 o pow. 0,0031 ha,

nr 778/1 o pow. 0,0173 ha,

nr 779/3 o pow. 0,0185 ha,

nr 780/1 o pow. 0,0209 ha,

nr 781/1 o pow. 0,0206 ha,

nr 782/1 o pow. 0,0197 ha,

nr 784/1 o pow. 0,0182 ha,

nr 785/1 o pow. 0,0166 ha,

nr 786/1 o pow. 0,0081 ha,

nr 787/1 o pow. 0,0077 ha,

nr 788/1 o pow. 0,3720 ha,

nr 791/1 o pow. 0,0273 ha,

nr 794/1 o pow. 0,0347 ha,

nr 795/1 o pow. 0,0115 ha,

nr 798/1 o pow. 0,0108 ha,

nr 799/1 o pow. 0,0074 ha,

nr 800/1 o pow. 0,0072 ha,

nr 801/1 o pow. 0,0162 ha,

nr 802/1 o pow. 0,0079 ha,

nr 804/3 o pow. 0,0044 ha,

nr 804/5 o pow. 0,0047 ha,

nr 805/1 o pow. 0,0099 ha,

nr 806/1 o pow. 0,0092 ha,

nr 807/1 o pow. 0,0098 ha,

nr 808/1 o pow. 0,0052 ha,

nr 809/1 o pow. 0,0053 ha,

nr 810/1 o pow. 0,0169 ha,

nr 812/1 o pow. 0,0179 ha,

nr 813/1 o pow. 0,0183 ha,

nr 814/1 o pow. 0,0053 ha,

nr 815/1 o pow. 0,0050 ha,

nr 816/1 o pow. 0,0052 ha,

nr 817/1 o pow. 0,0300 ha,

nr 818/1 o pow. 0,0195 ha,

nr 819/1 o pow. 0,0198 ha,

nr 820/1 o pow. 0,0046 ha,

nr 821/1 o pow. 0,0042 ha

(przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Miastkowo),

w celu ustalenia odszkodowania.

 

  1. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 05 grudnia 2019 roku.

 

P o u c z e n i e

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: piątek, 8 lis 2019 15:08
Data opublikowania: piątek, 8 lis 2019 15:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 gru 2019 09:53
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 378 razy