BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.683.6.2.2019 z 31 października 2019 roku

Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

p o s t a n a w i a m

 

  1. Powołać biegłego w osobie Mirosława Anaszko – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 1995) do sporządzenia:

- sporządzenie operatów szacunkowych dla 18 nieruchomości z zasobu gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, położonych w obrębach ewidencyjnych Górki Sypniewo, Jeziorko i Piątnica Poduchowna, jednostce ewidencyjnej Piątnica, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:


Nieruchomość 1 (obręb Górki Sypniewo):

nr 63/1 o pow. 0,7200 ha,

Nieruchomość 2 (obręb Jeziorko):

nr 381/19 o pow. 0,3400 ha,

Nieruchomość 3 (obręb Jeziorko):

nr 381/20 o pow. 0,3400 ha,

Nieruchomość 4 (obręb Jeziorko):

nr 381/28 o pow. 1,6660 ha,

nr 381/30 o pow. 0,2035 ha,

Nieruchomość 5 (obręb Jeziorko):

nr 381/22 o pow. 0,4100 ha,

Nieruchomość 6 (obręb Jeziorko):

nr 381/26 o pow. 0,2000 ha,

Nieruchomość 7 (obręb Jeziorko):

nr 381/24 o pow. 0,4000 ha,

Nieruchomość 8 (obręb Jeziorko):

nr 381/32 o pow. 0,6987 ha,

Nieruchomość 9 (obręb Jeziorko):

nr 381/31 o pow. 0,1987 ha,

nr 381/33 o pow. 0,0756 ha,

 

Nieruchomość 10 (obręb Jeziorko):

nr 381/23 o pow. 0,4100 ha,

Nieruchomość 11 (obręb Jeziorko):

nr 381/37 o pow. 0,1548 ha,

nr 381/39 o pow. 0,0578 ha,

Nieruchomość 12 (obręb Jeziorko):

nr 381/35 o pow. 0,1762 ha,

Nieruchomość  13 (obręb Jeziorko):

nr 381/36 o pow. 0,1962 ha,

Nieruchomość 14 (obręb Jeziorko):

nr 381/38 o pow. 0,0838 ha,

nr 381/40 o pow. 0,0299 ha,

Nieruchomość 15 (obręb Piątnica Poduchowna):

nr 8/1 o pow. 0,5286 ha,

Nieruchomość 16 (obręb Piątnica Poduchowna):

nr 69/10 o pow. 0,0067 ha,

Nieruchomość 17 (obręb Piątnica Poduchowna):

nr 294 o pow. 0,5806 ha,

Nieruchomość 18 (obręb Piątnica Poduchowna):

nr 309/2 o pow. 0,0810 ha.

 

- sporządzenie operatów szacunkowych dla 4 nieruchomości z zasobu gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, położonych w obrębie ewidencyjnym Śniadowo, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:


Nieruchomość 1:

nr 392/1 o pow. 0,0065 ha,

Nieruchomość 2:

nr 392/5 o pow. 0,0035 ha,

nr 392/6 o pow. 0,0062 ha,

 

Nieruchomość 3:

nr 392/4 o pow. 0,0136 ha,

nr 392/7 o pow. 0,0013 ha,

nr 392/8 o pow. 0,0004 ha,

Nieruchomość 4:

nr 286/2 o pow. 0,0982 ha.


  1. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 29 listopada 2019 roku.

 

P o u c z e n i e

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: piątek, 8 lis 2019 15:13
Data opublikowania: piątek, 8 lis 2019 15:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 gru 2019 13:34
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 232 razy