BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - Część I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-17.1440.2019).

Na podstawie art. 91 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 23.12.2019r. odbyło się otwarcie ofert dodatkowych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”. Część I - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego -  loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży.

W Części I  - Oferenci tj. .Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI” Al. Legionów 155A, 18-400 Łomża oraz P.T.H.U. PRYMA 1, Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża złożyli identyczną ofertę we wszystkich kryteriach oceny ofert. W związku z powyższym Zamawiający mając na uwadze zapisy art. 91 ust. 4  Pzp wezwał Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2019r. do godziny 10:00. Przed upływem terminu składania ofert dodatkowych wpłynęło 2 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Wysokość upustu
[brutto] (zł)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Część I

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI”
Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

445.860,00 zł

Pb 95 – 0,30 zł

ON - 0,29 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

2

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

446.940,00 zł

Pb 95 – 0,28 zł

ON - 0,28 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

 

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 13:34
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 13:36
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 62 razy