BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego
  1. Przedmiot konsultacji:

 

Konsultacje w sprawie zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego polegającej na wyłączeniu z terenu Gminy Zbójna działki nr 166 o pow. 0,6360 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Siwiki oraz działki nr 1634/2 o pow. 1,2929 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Zbójna i włączeniu ich do Gminy Turośl, a tym samym do Powiatu Kolneńskiego.

 

  1. Termin konsultacji:

Od 26 lutego 2020 roku do 06 marca 2020 roku.

 

  1. Uczestnicy:

Osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Zbójna, które w dniu przekazania wypełnionej ankiety mają ukończone 18 lat.

 

  1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje przeprowadza się w formie zapytania ankietowego. Osobom uprawnionym do udziału w konsultacjach, przedstawia się pytanie: „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Powiatu Łomżyńskiego polegającą na wyłączeniu z Powiatu Łomżyńskiego działki nr 166
o pow. 0,6360 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Siwiki oraz działki nr 1634/2
o pow. 1,2929 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Zbójna i włączeniu ich do Powiatu Kolneńskiego – Gmina Turośl?” Pod pytaniem znajdują się trzy możliwe do wyboru odpowiedzi, tj. „Jestem za”, „Jestem przeciw” i „Wstrzymuję się”. Wyrażenie opinii
w ww. sprawie, odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce pod wybraną przez wypełniającego odpowiedzią. Znak „X” można postawić tylko przy jednej odpowiedzi.

Druki ankiet, dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (w pokojach nr 220 oraz 301), w Urzędzie Gminy w Zbójnej przy
ul. Łomżyńskiej 64, u sołtysów sołectw położonych na terenie gminy Zbójna oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży.

Wypełnione ankiety należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łomży
(II piętro budynku), w Urzędzie Gminy Zbójna lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 z dopiskiem na kopercie „Ankieta konsultacyjna” oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

  1. Dane kontaktowe:

Monika Domurat, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży, nr tel. (86) 215-69-27.

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 lut 2020 08:40
Data opublikowania: środa, 26 lut 2020 08:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 mar 2020 11:05
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 161 razy