BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ... z podziałem na poszczególne części”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”(oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-6.874.2020).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 14.07.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Cz. I – 20.000,00 zł,

Cz. II – 34.000,00 zł,

Cz. III – 86.000,00 zł

Cz. IV – 50.000,00 zł,

Cz. V – 110.000,00 zł,

Cz. VI – 40.000,00 zł

 

Przed upływem terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

1

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

77.121,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA DROGOWEGO

Jolanta Huryń

ul. Kosmiczna 30

15-682 Białystok

28.326,18 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

DROMACC
Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka

96.309,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

57.411,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

5

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

76.260,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

1

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

83.025,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

3

DROMACC
Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka

116.850,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

4

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

115.621,23 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

5

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

98.769,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

3

DROMACC
Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka

136.222,50 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

4

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

105.411,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

5

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

104.919,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ IV

1

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

149.691,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

DROMACC
Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka

152.458,50 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

4

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

151.290,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

5

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

134.562,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ V

3

DROMACC
Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka

178.104,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

4

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

188.805,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

5

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

128.412,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ VI

1

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

53.259,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

DROMACC
Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka

94.771,50 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

4

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

69.249,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

5

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

47.109,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: wtorek, 14 lip 2020 11:49
Data opublikowania: wtorek, 14 lip 2020 11:51
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 240 razy