BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYCH STANACH PRAWNYCH Z DNIA 28 LIPCA 2020 ROKU

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Starosta Łomżyński

zawiadamia o

zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej:

  1. na terenie obrębu ewidencyjnego Mieczki, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 165,
  2. na terenie obrębu ewidencyjnego Mieczki, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 167,
  3. na terenie obrębu ewidencyjnego Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 92/2,
  4. na terenie obrębu ewidencyjnego Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 93,
  5. na terenie obrębu ewidencyjnego Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 94,

 

poprzez udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV i nN 0,4kV obejmującej budowę: napowietrznej linii SN 15 kV, kablowej linii SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN, napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz kablowej linii nN 0,4 kV.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. (86) 215 69 27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

 

 

wz. STAROSTY

Maria Dziekońska

WICESTAROSTA

Data powstania: piątek, 31 lip 2020 12:47
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2020 12:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 paź 2020 07:58
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 122 razy