BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.„Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B z podziałem na poszczególne części”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-10.1123.2020).

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 17.09.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B z podziałem na poszczególne części”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I – 683 033,00 zł

Część II – 1 034 123,00 zł,

Część III – 1 081 670,00 zł

Przed upływem terminu składania ofert złożono 5 ofert.

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

2

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

662.944,43 zł

7 lat

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

 

389.966,46 zł

3 lata

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

 

556.236,15 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

670.200,86 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

1

STRABAG Sp. z o.o.

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

872.474,83 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

888.447,98 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

 

534.032,13 zł

3 lata

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

 

806.741,61 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

980.460,37 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

1

STRABAG Sp. z o.o.

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

1.100.684,53 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

1.254.160,75 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

 

912.514,22 zł

3 lata

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

1.050.845,84 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 17 wrz 2020 11:49
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2020 11:54
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 121 razy