BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-9.1039.2020).

Informacja o odrzuceniu oferty

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 18.09.2020r. została odrzucona oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części”.

Część II  - „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – dr. 645 o dł. odc. ok. 990m”

Odrzucono ofertę firmy:

Oferta nr 2 - BIK – PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 11.09.2020r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień z uwagi, iż zaoferowana cena oferty na część II zamówienia tj. „Remont drogi powiatowej
nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – dr. 645 o dł. odc. ok. 990m” w ocenie Zamawiającego zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca w dniu 14.09.2020r. odpowiedział na ww. wezwanie w którym potwierdził, że wskazana oferta zawiera błąd. Prawidłowa wartość zamówienia jest wyższa, niż ta wskazana w ofercie Wykonawcy.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym ww. oferta zostaje odrzucona przez Zamawiającego.

 

Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 13:12
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 13:15
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 57 razy