BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego

przeznaczonych do przekazania w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego (w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782).

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego, położona w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/3 o pow. 0,0423 ha (księga wieczysta nr LM1L/00049810/6).

  1. Opis nieruchomości:

Działka nr 497/3 o pow. 0,0423 ha powstała w wyniku podziału działki nr 497/1 i stanowi część drogi powiatowej nr 1909B.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na terenie obrębu ewidencyjnego Chmielewo, jednostki ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obecnie nieruchomość stanowi część drogi powiatowej nr 1909B i zostanie wykorzystana na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 648 z drogą powiatową nr 1909B w m. Chmielewo, gm. Nowogród.

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – darowizna nieruchomości na cel publiczny w zakresie dróg publicznych (art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

  1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości:

Zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisów art. 34 ust. 1 i 7 nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między jednostkami dla realizacji celów publicznych.

 

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szabłowski

 

 

Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2020 13:22
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2020 13:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 paź 2020 10:28
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 44 razy