BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki ...

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 26.10.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta  w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II    i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez WYKONAWCĘ:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:  12 900 000,00 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 5 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane-

max.20 pkt.

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

Liczba pkt.
w kryterium

„doświadczenie zawodowe projektanta  branży drogowej”

max. 20pkt.

Łączna liczba punktów

1

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów 
Sp. z o.o.           
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Partner:

Altor Sp. z o.o. ,ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

18 191 700,00zł

42,55

5 lat od odbioru ostatecznego robót

20

3 projekty

20

82,55

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT”
Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie

12 900 000,00 zł

60

5 lata od odbioru ostatecznego robót

20

3 projekty

20

100

3

Lider:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Sp. z o.o. , ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża 

Partner:

UNIBEP S.A.  z siedzibą
 w Bielsku Podlaskim                       
ul. 3 – go Maja 19,
17-100 Bielsk Podlaski,

 

Partner:

PNOL Sp. z o.o.
        z siedzibą w Łomży,                 
ul. Sikorskiego 166 ,lok. 2.01,
18-400 Łomża

22 634 366,99 zł

34,19

5  lat od odbioru ostatecznego robót

20

3 projekty

20

74,19

4

Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„MARGO”  Mariusz Gosk,                Al. Legionów 152,                 18-400 Łomża,

Partner:

MOBILDROG   
Sp.  z o.o.,  ul. Lipowa 12/2,          15-427 Białystok,

 

Partner:

STANPOL Paweł Przestrzelski Sp.k.,   
 ul. Makowa 28,
18-400 Łomża,

Partner:

BUDOKOP 
       Piotr Głodowski,                  
ul. Olsztyńska 15
11-100 Lidzbark Warmiński

14 569 350,00 zł

53,12

5 lat od odbioru ostatecznego robót

20

3 projekty

 

 

20

 

 

93,12

Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2020 13:29
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2020 13:40
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 68 razy