BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.6821.23.2020 z 02 grudnia 2020 roku o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 30 listopada 2020 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.23.2020 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93 o pow. 0,3162 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV, w tym:

  • na posadowienie kablowej linii nN 0,4 kV;
  • do korzystania z kablowej linii nN 0,4 kV po jej wybudowaniu w obszarze części działki nr 93 o powierzchni 14,8 m2;
  • na wejście na teren części działki nr 93 o powierzchni 14,8 m2 w celu wykonania prac budowlano – montażowych.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym – nr tel. (86) 215-69-27.

 

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

 

Data powstania: czwartek, 3 gru 2020 09:18
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2020 09:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 gru 2020 11:52
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 36 razy