BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych..."

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-17.1655.2020).

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 16.12.2020r. odbyło się otwarcie ofert
w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I   –    60 000,00 zł,

Cześć II –  100 000,00 zł,

Cześć III – 150 000,00 zł,

Część IV – 100 000,00 zł.

Przed upływem terminu składania ofert złożono  11 ofert.

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

 

1

Pracownia Projektowa KOMI
Sp. z.o.o.,
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Białystok

197 021,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

VIA – PROJEKT Łukasz Chuć,
 ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

153 135,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

3

Nadzorowanie, Projektowanie
 i Budowa Dróg
 Jarosław Grabiński
Ul. Jana Pawła II 18/61,
 16-400 Suwałki

171 517,35

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

„Pro-Trans” Consulting,
ul. Wiejska 9, 73-110 Stargard

159 900,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
Pęcice Małe,
ul. Słowików 18/20
05-806 Komorów

338 250,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

7

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71,
16-070 Krupniki

215 004,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

9

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg
i Mostów
sp. z o.o. DROMOS,
ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn

412 500,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

11

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3
15-836 Białystok

262 113,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

 

1

Pracownia Projektowa KOMI
Sp. z.o.o.,
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Białystok

144 791,91

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

2

VIA – PROJEKT Łukasz Chuć, ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

146 985,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Nadzorowanie, Projektowanie
 i Budowa Dróg
Jarosław Grabiński
Ul. Jana Pawła II 18/61,
 16-400 Suwałki

167 633,01

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

„Pro-Trans” Consulting,
ul. Wiejska 9,
73-110 Stargard

147 600,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
Pęcice Małe,
ul. Słowików 18/20
05-806 Komorów

 

243 540,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

6

Usługi Inżynieryjne Kamil Szymborski, ul. Łabędzia 15,
12-200 PISZ

120 695,42

 4 lata

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

9

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg
i Mostów
sp. z o.o. DROMOS,
ul. Polna 1B/10,
10-059 Olsztyn

313 650,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

11

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3
15-836 Białystok

148 645,50

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

1

Pracownia Projektowa KOMI
Sp. z.o.o.,
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Białystok

97 297,92

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

2

VIA – PROJEKT Łukasz Chuć, ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

59 040,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Nadzorowanie, Projektowanie
i Budowa Dróg
 Jarosław Grabiński
ul. Jana Pawła II 18/61,
 16-400 Suwałki

97 926,45

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

„Pro-Trans” Consulting,
ul. Wiejska 9,
73-110 Stargard

97 170,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
Pęcice Małe,
ul. Słowików 18/20
05-806 Komorów

166 050,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

7

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71,
16-070 Krupniki

79 704,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

8

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
Sp. Akcyjna  w Gdańsku,
ul. J. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk

108 602,11

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

9

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg
i Mostów
sp. z o.o. DROMOS,
ul. Polna 1B/10,
10-059 Olsztyn

172 815,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIW Zgodne z

określonymi

w SIWZ Z

10

PPI PROJEKT
Bogusław Lipiński
Plac Rzędzina 17,
19-222 Wąsosz

87 200,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

11

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3
15-836 Białystok

141 622,20

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ IV

1

Pracownia Projektowa KOMI
Sp. z.o.o.,
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Białystok

114 084,96

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

2

VIA – PROJEKT Łukasz Chuć, ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

127 305,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Nadzorowanie, Projektowanie
 i Budowa Dróg
Jarosław Grabiński
ul. Jana Pawła II 18-61,
 16-400 Suwałki

117 249,75

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

„Pro-Trans” Consulting,
ul. Wiejska 9,
73-110 Stargard

170 970,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
Pęcice Małe,
ul. Słowików 18/20
05-806 Komorów

190 650,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

6

Usługi Inżynieryjne Kamil Szymborski, ul. Łabędzia 15,
12-200 PISZ

175 063,82

4 lata

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

7

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71,
16-070 Krupniki

149 691,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

8

Biuro Projektów Budowlanych
Sp. Akcyjna  w Gdańsku,
ul. J. Uphagena27,
80-237 Gdańsk

142 627,26

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

9

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg
i Mostów
sp. z o.o. DROMOS,
ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn

229 395,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

10

PPI PROJEKT
Bogusław Lipiński
Plac Rzędzina 17,
19-222 Wąsosz

78 300,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

11

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3
15-836 Białystok

165 681,00

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: środa, 16 gru 2020 14:07
Data opublikowania: środa, 16 gru 2020 14:29
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 192 razy