BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji ,, Programu Współpracy Powiatu Łomzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 ustawy

Sprawozdanie z realizacji,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”

Powiat Łomżyński od chwili utworzenia aktywnie współpracuje z trzecim sektorem, starając się wykorzystywać jego potencjał do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom naszego powiatu. Angażowanie organizacji pozarządowych jest budowaniem odpowiedzialności za społeczność lokalną i otoczenie, jak również jest elementem budowania relacji i współpracy między administracją publiczną a mieszkańcami.

Najważniejszym dokumentem regulującym zasady współdziałania  samorządu powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi" jest roczny program współpracy.

Celem  głównym Programu było budowanie partnerstwa i efektywnego systemu współpracy pomiędzy Powiatem Łomżyńskim - administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, działającymi na rzecz mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego w obszarze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami Powiatu.

Cel ten Powiat Łomżyński zrealizował w pełni, głównie poprzez zlecanie zadań publicznych, w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji, organizacjom pozarządowymi innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

W załączniku - Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020"

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 31 maj 2021 15:06
Data opublikowania: poniedziałek, 31 maj 2021 15:10
Data edycji: poniedziałek, 31 maj 2021 15:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sie 2021 09:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 236 razy
Ilość edycji: 3