BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 lutego 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.298.2018.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.298.2018.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.12.2019.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.12.2019.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu publicznym na usługi społeczne p.n. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu publicznym na usługi społeczne p.n. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 lutego 2019

Wiadomości

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 grudnia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 5/22/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/22/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 5/23/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/23/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 7/25/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 7/25/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 7/26/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 7/26/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 7/27/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 7/27/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 lutego 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na usługi społeczne p.n: ,, Świadczenie uslug pocztowych w obrocie kajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022".

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na usługi społeczne p.n: ,, Świadczenie uslug pocztowych w obrocie kajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 lutego 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.314.2018.ŁB.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.314.2018.ŁB. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 lutego 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 lutego 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 8/29/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 8/29/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 lutego 2019

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 lutego 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 17 lutego 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 lutego 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 lutego 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 9

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 lutego 2019

Wiadomości

Protokół nr 8/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 stycznia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 stycznia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 lutego 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.14.2019.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.14.2019.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w indywidualnym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w indywidualnym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w indywidualnym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w indywidualnym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w piłce siatkowej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w piłce siatkowej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w piłce siatkowej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w piłce siatkowej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 lutego 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców

Edycja wiadomości Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255” - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 lutego 2019

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Zenona Białobrzeskiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Zenona Białobrzeskiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 lutego 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian