BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 czerwca 2009

Wiadomości

KOMUNIKAT z Gimnazjady powiatowej w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT z Gimnazjady powiatowej w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT z Igrzysk powiatowych w czwórboju lekkoatletycznym

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT z Igrzysk powiatowych w czwórboju lekkoatletycznym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 czerwca 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 czerwca 2009

Wiadomości

Protokół nr 71/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 maja 2009 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 71/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 72/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Projekt protokołu nr 72/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 czerwca 2009

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 73

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 73 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 72/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 maja 2009 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 72/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 1965B na odc. przez wieś Kramkowo o dł. ok. 440 m (bez robót nawierzchniowych)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 1965B na odc. przez wieś Kramkowo o dł. ok. 440 m (bez robót nawierzchniowych) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 czerwca 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę emulsji K-1-70 oraz emulsji K-1-65

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę emulsji K-1-70 oraz emulsji K-1-65 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 czerwca 2009

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 28

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 28 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 27

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 27 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 czerwca 2009

Wiadomości

Protokół nr 73/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 czerwca 2009 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 73/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 czerwca 2009 roku. - [Wszystkie zmiany]

Organizatorzy wypoczynku:

Dodanie nowej wiadomości: Organizatorzy wypoczynku: - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 1967B Boguszki-Zanklewo w km 1+950 ÷ 2+900 (bez robót nawierzchniowych)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 1967B Boguszki-Zanklewo w km 1+950 ÷ 2+900 (bez robót nawierzchniowych) - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT Z IGRZYSK POWIATOWYCH W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT KL. IV

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT Z IGRZYSK POWIATOWYCH W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT KL. IV - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT Z IGRZYSK POWIATOWYCH W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW KL. IV

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT Z IGRZYSK POWIATOWYCH W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW KL. IV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 czerwca 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 36Mg grysów (2/5 mm) na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę grysów (2/5 mm) na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomż ul. Szosa Zambrowska 1/27

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomż ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomż ul. Szosa Zambrowska 1/27

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomż ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 czerwca 2009

Wiadomości

POWIATOWE WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Dodanie nowej wiadomości: POWIATOWE WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 - [Wszystkie zmiany]

POWIATOWE WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Dodanie nowej wiadomości: POWIATOWE WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 - [Wszystkie zmiany]

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA POWIATOWEGO W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA POWIATOWEGO W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 czerwca 2009

Wiadomości

Ostrzeżenie

Dodanie nowej wiadomości: Ostrzeżenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 czerwca 2009

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 74

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 74 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Barbary Zalewskiej za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Tomasza Wysockiego za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Alfreda Szymańskiego za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Ireny Zofii Przybylak za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Andrzeja Konrada Piotrowskiego za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Elżbiety Parzych za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 czerwca 2009

Wiadomości

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA POWIATOWEGO W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA POWIATOWEGO W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW - [Wszystkie zmiany]

POWIATOWE WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Dodanie nowej wiadomości: POWIATOWE WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Wojciecha Kubraka za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Stanisława Krajewskiego za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Kłosińskiego za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Rafała Kołakowskiego za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Żebrowskiego za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 czerwca 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 20 Mg masy mineralno-asfaltowej na zimno na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 20 Mg masy mineralno-asfaltowej na zimno na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 czerwca 2009

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian