BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 12/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 20 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.
Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458 ) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398)zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania treści regulaminu do wiadomości pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.

Starosta Łomżyński
Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 cze 2009 10:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1552 razy