BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 11/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 30 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru wykonanych prac.
§1

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2007r.Nr 223 poz.1655 z późn.) w związku z art. 1 ustawy
powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Henryka Pezowicz - sekretarz
Monika Domurat - członek

do odbioru prac z wykonania:
1.) rozgraniczenia nieruchomości, położonej w Marianowie, gmina Piątnica, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działki nr 8 i nr 3/4 stanowiące własność Skarbu Państwa z działkami nr
3/100 – własność Marchewka Kamil, nr 3/94 i nr 3/97 – własność Diecezja Łomżyńska,
2.) dokumentacji do połączenia działki nr 8 i nr 3/4 i aktualizacji użytków gruntowych w tych
działkach,
3.) projektu podziału działki powstałej z połączenia działki nr 8 i nr 3/4 zgodnie z wstępnym
projektem podziału,
4.) projektu podziału działki nr 23, położonej w Marianowie, gmina Piątnica, zgodnie z wstępnym
projektem podziału,
5.) dokumentacji do aktualizacji użytków gruntowych w działkach: nr 23, 6/3 i 6/13 położonych w
Marianowie, gmina Piątnica.

§2
Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 cze 2009 13:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1008 razy