BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 72/214/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 maja 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie sześciu drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody(Dz. U. 2004r. Nr 92, poz. 880 z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2007r. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286, z 2008r. Nr 154 poz. 958, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, z 2009r. Nr 18 poz. 97)), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1. Wyrazić zgodę, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. 2004r. 92 poz. 880 z późn. zm.), na wycięcie sześciu drzew,
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Śniadowo jako działka
nr 475/7 o pow. 0,5215 ha, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w
użytkowaniu ZPOZ w Łomży.
2. Wycięcie drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy
Śniadowo.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 cze 2009 14:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1021 razy