BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 73/219/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:


§ 1. Przenosi się z rezerwy budżetowej kwotę 21.400 zł w tym z:
- z rezerwy „ ogólnej „ - 1.400 zł ;
- z rezerwy celowej „ drogowej” - 20.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. A.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.000 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. B i C.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.135.379 zł;
- wydatki ogółem - 20.387.455 zł;
- deficyt budżetowy - 1.252.076 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
4. Alfred SzymańskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 cze 2009 11:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 989 razy